Η βασική επιδίωξη:
Να στραφούμε προς την Ασθένεια αντί να κοιτάμε τα συμπτώματα, τις διάφορες «κρίσεις» που καθημερινά αναδύονται. Και αντί να προσηλωνόμαστε στη διαπίστωση των προβλημάτων, να επιστρατεύσουμε την επινοητικότητα και την επιθυμία μας για να επιδιώξουμε λύσεις.
Τόσο το κείμενο όσο και ο τρόπος διαχείρισης των εσόδων από τις πωλήσεις του βιβλίου οδηγούνται από την πεποίθηση για την ανάγκη ανανέωσης των εγωκεντρικών αρχών που θεμελιώνουν τη σύγχρονη ιδέα μας για τον κόσμο.

Η Ιδέα:
Αν διαλέξουμε να προωθούμε ένα σημαντικό μέρος των ατομικών κερδών μας από τις συμβατικές οικονομικές δραστηριότητες προς την κατεύθυνση του συλλογικού οφέλους, και υποστηρίξουμε δράσεις και υποδομές προστασίας του περιβάλλοντος και ανανέωσης των πολιτισμικών μας προτύπων, τότε:

  • Περιορίζουμε τη συσσώρευση του ατομικού κέρδους και τη συγκέντρωση της δύναμης.
  • Στερούμε καύσιμα από τους μηχανισμούς που παράγουν την παγκόσμια κοινωνική αδικία και πιέζουν τους φυσικούς πόρους –ίσως πετύχουμε και την αντιστροφή τους.
  • Τροφοδοτούμε την εξαντλημένη οικονομία.
  • Επαναφέρουμε την χαμένη κατεύθυνση της συλλογικότητας και της αλληλεγγύης στο κοινωνικό μας πρότυπο.


Μια τέτοια στροφή θα μπορούσε να μας δώσει αυτό που –τόσο– μας έχει λείψει... ένα σκοπό που να τον εκτιμούμε.
Έναν  όχι-αυστηρά εγωιστικό σκοπό.

Στην Πράξη...
  1. Το 50% των καθαρών εσόδων από την πώληση του βιβλίου της 1ης & 2ης έκδοσης (Αυτο-εκδόσεις) έχουν διατεθεί στην οργάνωση Rainforest Conservation Fund (βλ. παρακάτω).
  2. Οι δωρεές, στα πλαίσια του Σκοπού, από τις πωλήσεις του βιβλίου, ανέρχονται σε 1.756,00$, μέχρι σήμερα.
  3. Το περιεχόμενο και το μήνυμα του Σκοπού έχει φτάσει, από αυτό τον ιστότοπο και μέσω του διαδικτύου, σε αρκετές χιλιάδες χρήστες (unique users). H αναμετάδοση του μηνύματος για μία Μοιρασμένη Ευημερία βρίσκουν ανταπόκριση σε ένα συνεχώς διευρυνόμενο κοινό.
  4. Το Μοντέλο της Έκδοσης με Σκοπό, στα πλαίσια λειτουργίας των κοινωνικών επιχειρήσεων, αποτελεί, ήδη, παράδειγμα προς μίμηση-και αυτή ήταν μία από τις βασικές επιδιώξεις μας. Το προηγούμενο έτος, κυκλοφόρησε το «ΖαΖα» από τις εκδόσεις Free Thinking Zone, που όπως πληροφορηθήκαμε εμπνεύστηκε από το παράδειγμά μας. περισσότερα...

 

Πως συνεχίζουμε;
Το 30% των εσόδων του συγγραφέα από την παρούσα έκδοση (Εκδόσεις Εστίας) θα δωρίζονται στον Σύλλογο Φίλων της Εκπαιδευτικής Waldorf (Waldorf Association Hellas)

Γιατί
στην Waldorf Association Hellas ;
Γιατί το να αναζητάς την ανανέωση των κοινωνικών προτύπων, σήμερα ισοδυναμεί με το να αναζητάς εναλλακτικά παραδείγματα στην εκπαίδευση. Η Εκπαιδευτική Waldorf-Steiner έχει προσφέρει έμπνευση και πεδίο για έρευνα και πρακτική εφαρμογή σε πλήθος εκπαιδευτικών, που έχουν αισθανθεί την ανάγκη της ανανέωσης των εκπαιδευτικών παραδειγμάτων ήδη από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Το πρώτο σχολείο Waldorf ιδρύθηκε το 1919 στη Στουτγάρδη. Είναι ένα δωδεκαετές σχολείο. Σήμερα υπάρχουν 2000 νηπιαγωγεία, 1003 σχολεία και 629 κοινότητες ειδικής αγωγής σε 60 χώρες ανά τον κόσμο.(2)
Ενημερωθείτε για περισσότερα εναλλακτικά Εκπαιδευτικά Παραδείγματα (Δημοκρατική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση στο Σπίτι, Reggio Emillia, κλπ), εδώ.
Εντοπίστε αυτά τα σχολεία στο παγκόσμιο χάρτη, εδώ.

Ποιος είναι ο σκοπός του Συλλόγου Φίλων της Εκπαιδευτικής Waldorf;
Σκοπός του συλλόγου είναι: Να υποστηρίζει τις απαραίτητες προϋποθέσεις κι ανάγκες σχετικά με την δημιουργία και τη λειτουργία προτύπου σχολείου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με βάση την παιδαγωγική Waldorf (Βάλντορφ). Να ενισχύει οικονομικά το εν λόγω Σχολείο. Να προσφέρει νομική βοήθεια. Να εκδίδει έντυπα παιδαγωγικού περιεχομένου σχέση έχοντα με το σκοπό του Συλλόγου. Και γενικά, να εργάζεται δημόσια για την προώθηση της παιδαγωγικής Waldorf. (από το καταστατικό του Συλλόγου).

 Ποια είναι η εκπαιδευτική Waldorf?
Η εκπαίδευση Waldorf είναι μια ιδιαίτερη προσέγγιση όσο αφορά  τη διαπαιδαγώγηση των παιδιών που εφαρμόζεται ανά τον κόσμο, με μια ταχέως αναπτυσσόμενη ομάδα σχολικών μη κερδοσκοπικών και ανεξάρτητων από το κράτος μονάδων, τα οποία είναι αυτοδιαχειριζόμενα, χωρία καμία κεντρική διοικητική υπηρεσία. Το σχολείο αποτελεί μια αυτοδιοικούμενη μονάδα εργασίας, μέσω της στενής συνεργασίας του συμβουλίου των δασκάλων και των γονέων. Παρ’ όλα αυτά υπάρχουν οργανισμοί σε κάθε χώρα που παρέχουν πρώτες ύλες, εκδοτικό υλικό, οργανώνουν συνέδρια και προωθούν δράσεις.
Βασικός σκοπός του σχολείου είναι:
«να δημιουργήσει ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να δίνουν νόημα στη ζωή τους».
( Steiner,R. 1922 ) (2)
Η παιδαγωγική Waldorf εστιάζει στην εκπαίδευση του παιδιού ως ολότητα, αναπτύσσοντας εξίσου  τις «τρεις  ψυχικές δυνάμεις» του παιδιού, τη σκέψη, το συναίσθημα και τη βούληση. Ο δάσκαλος οφείλει να αναγνωρίσει την ιδιαίτερη ατομικότητα του κάθε παιδιού και να το υποστηρίξει,  καλλιεργώντας τις προσωπικές του ιδιαίτερες δεξιότητες, βρίσκοντας τελικά τον προσωπικό τρόπο έκφρασης και δημιουργικότητας στον κόσμο. Ο R. Steiner θεωρούσε ότι η παιδαγωγική πράξη δεν είναι μόνο η εκμάθηση γνώσεων, αλλά και η συναισθηματική και ηθική καλλιέργεια. Οι δάσκαλοι της μεθόδου, εστιάζουν στο να δημιουργήσουν στο κάθε  παιδί μια φυσική αγάπη για την μάθηση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούν τέχνες, όπως εικαστικά, χειροτεχνίες, μουσική, θέατρο, κίνηση και άλλες δραστηριότητες, όπως καλλιέργειες, μεταποίηση πρώτων ζωικών και φυτικών υλών, πειράματα, κατασκευές στο χώρο, εφευρέσεις κλπ, δοσμένα στο παιδί σταδιακά, στην συγκεκριμένη ηλικία  που μπορεί να αφομοιώσει. Π.χ. μέσα από την εμπειρία (πρώτη επταετία), από το συναίσθημα (δεύτερη επταετία) και από τη νόηση (τρίτη επταετία). Κατ αυτόν τον τρόπο  προσεγγίζονται τα ακαδημαϊκά μαθήματα και έτσι δημιουργούν μια εσωτερική παρόρμηση στα παιδιά για μάθηση, χωρίς ανταγωνισμό.
ttΣυνεπής με την φιλοσοφία του, την επονομαζόμενη Ανθρωποσοφία, ο Steiner σχεδίασε ένα πρόγραμμα σπουδών που ανταποκρίνεται στα αναπτυξιακά στάδια της παιδικής ηλικίας και υποβοηθά την παιδική φαντασία. Πίστευε ότι τα σχολεία θα όφειλαν να καλύπτουν τις ανάγκες των παιδιών και όχι τις απαιτήσεις των κυβερνήσεων και των οικονομικών παραγόντων, έτσι δημιούργησε σχολεία τα οποία θα ενθάρρυναν την δημιουργικότητα και την ελεύθερη σκέψη. (1)
Ο Dr Rudolf Steiner ήταν καθηγητής φιλοσοφίας και λογοτεχνίας, ιδιαίτερα γνωστός για τις εργασίες του πάνω στο έργο του Γκαίτε. Αργότερα ενσωμάτωσε τις επιστημονικές του ανακαλύψεις με το ενδιαφέρον του για την πνευματική ανάπτυξη. Η επιστημονική του υποδομή στους τομείς της ιστορίας και του πολιτισμού, σε συνδυασμό με τις παρατηρήσεις του στην ανάπτυξη του ανθρώπου, δημιούργησαν το εκπαιδευτικό σύστημα Waldorf.
«Το σχολείο Waldorf βασίζεται στη γνώση της συνολικής ανάπτυξης του παιδιού. Οδηγός στη διαμόρφωση των μαθημάτων είναι η απάντηση στις διαφορετικές ανάγκες του παιδιού σε κάθε στάδιο εξέλιξης. Όντας έτσι ένα πρόγραμμα ανεξάρτητο από κάθε είδους επιρροές, πέρα από τις καθαρά παιδαγωγικές ανάγκες, επιτρέπει στις νομοτέλειες που διέπουν την εξέλιξη του παιδιού να παίξουν τον αποφασιστικό ρόλο. Έτσι ανοίγονται δυνατότητες για την ανάπτυξη δημιουργικών δυνάμεων και δυνάμεων φαντασίας, που θα βοηθήσουν τη ωρίμανση της προσωπικότητας» (Steiner R. 1922 ) (2)

Βιβλιογραφία
1.Carlgren, F. (2005).Education towards freedom . Edinburgh: Floris Books.
2. Steiner, R ,2003 What is Waldorf Education? Three Lectures . MA : Steinerbooks

Σύνδεσμοι – links
Waldorf Association Hellas
Education Revolution
Η Ζωή & Το Έργο του Rudolf Steiner
Rudolf Steiner Archive
Ανθρωποσοφία
Το Κοινωνικό Τρίπτυχο
Βιοδυναμική ΚαλλιέργειαΓιατί το R.C.F.

H οργάνωση Rainforest Conservation Fund επιλέχτηκε καθώς είναι μια μικρή οργάνωση με βαθιά επιστημονική γνώση του προβλήματος διατήρησης των τροπικών δασών και για την οποία δεν κυκλοφορούν (στο web) κατηγορίες για διαφθορά ή για "greenwash".

Έξι λόγοι που κάνουν την διατήρηση των τροπικών δασών του πλανήτη, καθοριστικής σημασίας:

1
Τα τροπικά δάση είναι τα οικοσυστήματα του πλανήτη μας με την μεγαλύτερη βιοποικιλότητα. Περισσότερα από 30 εκατομμύρια είδη έχουν αυτές τις περιοχές για σπίτι τους – αυτά είναι τα δύο τρίτα όλως των ειδών.
2
Τα τροπικά δάση λειτουργούν ως οι ˮπνεύμονες του πλανήτη μαςˮ: απορροφούν και παγιδεύουν ένα τεράστιο ποσό CO2 από την ατμόσφαιρα της Γης, κρατώντας υπό έλεγχο την φυσική ισορροπία.­
3
Τα τελευταία 50 χρόνια είδαμε την καταστροφή του ήμισυ των τροπικών δασών της Γης. Με τον σημερινό ρυθμό, μία περιοχή μεγέθους τριάντα γηπέδων ποδοσφαίρου καταστρέφεται κάθε λεπτό.
4
Η καταστροφή των δασών και η απορρέουσα αύξηση των εκπομπών του CO2 θεωρούνται η δεύτερη μεγαλύτερη αιτία για την κλιματική αλλαγή.
5
Χάρη στον κεντρικό τους ρόλο για την ρύθμιση του κλίματος της Γης, τα τροπικά δάση βοηθούν την διατήρηση της ζωής όλων των ανθρώπινων όντων – όχι μόνο των εκτιμώμενων 50 εκατομμυρίων των ιθαγενών που κατοικούν τις δασικές περιοχές.
6
Παρ' όλη την τεράστια απειλή που υπάρχει για τα τροπικά δάση, οι αμιγώς πολιτικές λύσεις για την προστασία τους έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς.

Απόσπασμα από την εισαγωγή της αναφοράς "Ευημερία χωρίς ανάπτυξη".

«Σήμερα βρίσκουμε τους εαυτούς μας αντιμέτωπους με το αναπάντεχο τέλος της εποχής του φθηνού πετρελαίου, την προοπτική (πέρα από την πρόσφατη φούσκα) της σταθερής αύξησης των τιμών των ανέσεων, την αποδόμηση των δασών, των λιμνών, των εδαφών, με συγκρούσεις για την χρήση της γης, την ποιότητα του νερού, τα δικαιώματα της αλιείας και την κρίσιμη πρόκληση της σταθεροποίησης των συγκεντρώσεων του άνθρακα στην παγκόσμια ατμόσφαιρα. Και αντιμετωπίζουμε αυτά τα καθήκοντα με μια οικονομία εκ θεμελίων διαρρηγμένη, σε απελπισμένη ανάγκη για ανανέωση. Κάτω από αυτές τις συνθήκες, η επιστροφή στις μπίζνες ως συνήθως δεν αποτελεί επιλογή. Η ευμάρεια για τους λίγους που είναι θεμελιωμένη στην οικολογική καταστροφή και παράγει κοινωνική αδικία, δεν μπορεί να αποτελέσει βάση για μία πολιτισμένη κοινωνία. Η ανάκαμψη της οικονομίας είναι ζωτικής σημασίας. Το να προστατευτούν οι θέσεις εργασίας - και η δημιουργία νέων- είναι απόλυτα ουσιώδης. Ταυτόχρονα όμως παραμένουμε σε επείγουσα ανάγκη για μια ανανεωμένη έννοια μιας μοιρασμένης ευημερίας. Μία δέσμευση για δικαιοσύνη και άνθιση σε έναν πεπερασμένο κόσμο.»
Τιμ Τζάκσον
Επίτροπος Οικονομικών
Επιτροπή Αειφόρου Ανάπτυξης, για την Βρετανική Κυβέρνηση,
Μάρτιος 2009.

Όλη η Εισαγωγή

Απόσπασμα από την διάλεξη με τίτλο:
«Άνταμ Σμίθ»

«Η παρούσα θεωρία του καπιταλισμού υποστηρίζει ότι η αγορά είναι μόνο για εκείνους που ενδιαφέρονται αποκλειστικά για το κέρδος. Αυτή η ερμηνεία αντιμετωπίζει τους ανθρώπους σαν μονοδιάστατα όντα. Όμως οι άνθρωποι είναι πολυδιάστατα όντα, όπως διαπίστωσε ο Άνταμ Σμιθ, πριν από δυόμισι αιώνες. Έχουν την εγωιστική διάστασή τους, αλλά, ταυτόχρονα, έχουν και την ανιδιοτελή τους διάσταση. Η θεωρία του καπιταλισμού και η αγορά που έχει αναπτυχθεί γύρω της, δεν αφήνουν χώρο για την ανιδιοτελή διάσταση των ανθρώπων. Εάν το αλτρουιστικό κίνητρο που ενυπάρχει στους ανθρώπους μπορούσε να εισαχθεί στον κόσμο των επιχειρήσεων, τότε θα υπήρχαν ελάχιστα προβλήματα που δεν θα μπορούσαμε να λύσουμε.».
- Muhammad Yunus
Πανεπιστήμιο της Γλασκόβης
Δεκέμβριος 2008.

Όλο το Απόσπασμα
Goodreads| Facebook